Gå til innhold

Referanseliste kategorisert

+ Pågående prosjekter
2028
Brukerutstyr ifbm. totalrehabilitering og utvidelse
Ratio, Futhark, Origo
2022
Setesdal jakthytte
Nybygg
Siv. ark. Janicke Jebsen Vinje AS
2022
Solhøy Omsorgsboliger
Totalinnredning nybygg
Stein Halvorsen Ark. AS
2022
Råholt barneskole, Eidsvoll
Totalinnredning nybygg
Ark. Gasa AS
+ Bibliotek / Læringsresurssenter
2019
UiO Eilert Sundts Hus
Ominnredning lesesaler og auditorier, forprosjekt
2017
Totalrennovering og ominnredning 1. og U etg.
Telje Torp Aasen /L2 Arkitekter
2015
Nasjonalmuseet, nybygg Vestbanen
Studie og løsningsforslag bibliotek, forprosjekt
ARK Kleihues + Schuwerk
2012
Totalinnredning, kommunebibliotek
Ratio Arkitekter
2012
UiO Vilhelm Bjerknes Hus
Totalinnredning, Realfagsbibliotek og læringssenter
Dyrø og Moen Arkitekter
2011
UiO Georg Morgenstiernes hus
Ominnredning
L2 Arkitekter
2005
BI Campus Nydalen
Totalinnredning Bibliotek, studieplasser og læringsressurssenter
Nils Torp Arkitekter
2004
UiO Domus Nova, Juridisk Fakultet
Ominnredning
Dyrø og Moen Arkitekter
2003
UiO Eilert Sundts Hus
Ominnredning lesesaler
2001
BI Sandvika
Ominnredning av bibliotek til nytt læringsressurssenter
Ark. Borgen og Bing Lorentzen AS
+ Butikk / Informasjon
2021
Totalinnredning nybygg
Arkitektene AS
2012
Totalinnredning nybygg
Ratio Arkitekter
2010
Innredning av bokhandel
2009
UiO Administrasjonsbygget 1.etg
Totalinnredning servicesenter for studenter
2009
Litteraturhuset
Innredning av bokhandel
2005
Tanum Bokhandel
Sola -, Torp- og Gardemoen flyplass
2003
Norges Røde Kors
Innredning nytt informasjonssenter og servicetorg
2003
Tanum Bokhandel
Grønland basar, Bogstadveien, Oslo City og CC vest
2002
Tanum Bokhandel
Karl Johans gate - totalrenovering og ombygging
2000
NSB Nationaltheatret + Oslo S
Totalinnredning nytt billettutsalg
NSB Ark. kontor
1998
NSB Oslo S
Ny skrankeløsning med billettsalg
1987
Stavanger Kinematografer, videoforretning
Totalinnredning
Ansatt Lund & Slaatto Ark
1997
Stortingets Informasjonssenter
Ominnredning
+ Helse / Institusjon
2022
Solhøy Omsorgsboliger
Totalinnredning nybygg
Stein Halvorsen Ark. AS
2019
Rammeavtale sykehjemsetaten (2015-19)
Div. innredningsoppdrag
2018
Totalinnredning nybygg
Link Ark.
2017
Ullerntunet sykehjem
Totalinnredning nybygg
Tegn 3 Ark.
2017
Dronning Ingrids hage (Demenslandsby)
Forprosjekt
2001
Totalinnredning nybygg
div.A Arkitekter AS
1999
Ullevål Sykehus
Oppussing av rom med originale fresker
1999
Psykiatrisk ungdomsklinikk, Tønsberg
Innredning nybygg "3 i ett"
1998
Nic Waals institutt, Oslo
Innredning tilbygg
Lund & Slaatto Ark
1998
Rikshospitalet
8 barnehager, forprosjekt
div.A Arkitekter AS
+ Hotell og servering
2021
Totalinnredning nybygg
Enerhaugen Ark. AS
2019
Totalinnredning
Drøbak Arkitektkontor
2012
Innredning av ny peisestue
2012
Museet for Samtidskunst (Nasjonalmuseet)
Ominnredning kafé
2001
Sundvollen Hotell
Totalinnredning av nybygget del
Ark. Torstein Ramberg
1996
Bølgen & Moi Restaurant, Høvikodden
Ominnredning av restaurant
1995
Jotunheimen Fjellstue
Totalrenovering og innredning
1994
Norsk Folkemuseum
Innredning kafé i "Stortingets hus"
Archus Arktiekter
1990
Slurpen, Oslo
Innredning restaurant og caféteater
+ Kontor
2015
UiO Lucy Smiths Hus 10. etg.
Ombygginger og ominnredning representasjon- og møterom
2014
AFP Vollsveien Lysaker
Innredning
2014
Totalinnredning rehabilitering og nybygg
SJ-arkitekter
2014
UiO Ceed SFF
Totalinnredning av kontorlokaler i ZEB-bygget
2013
Akershus festning bygning 58
Møbleringsplaner og interiørelementer
Dyrvik arkitekter
2013
Ominnredning kantiner
2013
Totalinnredning av kontorfløy i Henrik Wergelands hus
2013
UiO Norsk ordbok
Registrering av org. samling og flytting til nye lokaler
2012
Forskningsparken Adm. ledelse
Ombygging og innredning av kontorer
2012
Regjeringskvartalet R6
3. parts kontroll
2012
Rådhuskvartalet, Bodø
Mulighetsstudie
Borealis arkitekter
2011
Entra Eiendom
Totalombygging egne kontorer
2011
Odin Forvaltning, Helsinki
Totalrenovering
2010
Bioforsk, Universitetet for Miljø- og biovitenskap i Ås
Innredning
Kristin Jarmund Ark.
2010
Totalinnredning nytt hovedkontor
SJ arkitekter
2009
Triplan AS, Tønsberg
Ombygging og innredning kontorlokaler
2008
Aker AS, konsernledelse
Ombygginger / utvidelse av lokaler på Aker brygge
2008
NBT, Fridtjof Nansensvei 1
Innredning
2007
PWC, Bjørvika
Totalinnredning
Arkitektene AS
2007
Viken skog, Hønefoss
Totalinnredning nybygg
Stein Halvorsen Ark. AS
2004
NAF, Oslo
Innredning av nytt hovedkontor
2001
Aker AS, Oslo
Utvidelse av hovedkontor på Aker Brygge
2001
Andenæs Eiendom, Sandvika
Innredning av nytt hovedsete
2001
KPMG, Majorstuen
Innredning av nytt hovedsete
Lund+Slaatto Arkitekter
2001
Kreditkassen, Colosseum Park
Teamløsninger for ca 1500 arbeidsplasser
2000
Carnegie Fondsforvaltning
Innredning av nytt hovedkontor på Aker brygge
2000
NSB, Drammen
Innredning av nytt togledertårn
1999
Deminex, Sjølyst Atrium
Innredning av nytt hovedsete
1999
Telenor
Utredning om ”Fremtidens arbeidsplass”. Håndbok
1998
AFF Teamløsninger, Vika Atrium
Innredning hovedkontor
1998
Hydro, Bergen, avd. Oseberg
Pilotprosjekt med teamarbeidsplasser
4B arkitekter AS
1997
Aker RGI, Oslo
Nytt hovedsete i tidligere lokaler for konsernledelsen i Aker
Petter Bogen arkitektkontor AS
1997
Aker Maritim, Oslo
Ombygging til styrerom og lederkontor på Aker Brygge
Nils Torp Arkitekter
1996
Arthur Andersen, Oslo
Nytt kontorbygg, teamløsninger
Nils Torp Arkitekter
1996
JBR-reklamebyrå, Sommerogt. 13-15
Totalrennovering og innredning
Mellbye + Dark Arkitekter
1996
Aker Engineering, Tjuvholmen
Div. ombygginger auditorium og kontorer
1996
Merkantildata
Innredning av nybygg med gjenbruk
DARK Arkitekter
1995
Stortinget
Generell rådgivning, utarbeidelse av egen kontorserie
1996
Møller U.S. / Møller U.S. Import
Innredning salgshall og kontorer
DARK Arkitekter
1994
Schibsted konsernledelse
Innredning av VG-bygget
1991
Gjensidige, Sollerud
Totalinnredning nybygg
Petter Bogen arkitektkontor AS
1989
Aker A/S
Innredning kontorer konsernledelse med styrerom
Petter Bogen arkitektkontor AS
1989
Gerhard Heiberg, Aker Brygge
Innredning
1986
Norges Bank, Oslo
Innredning nybygg
Ansatt Lund & Slaatto Arkitekter AS
1986
Norsk Hydro, Sandsli Bergen
Totalinnredning nybygg i samarb. m/ 4B arkitekter AS
Ansatt Lund & Slaatto Arkitekter AS
1985
Kredittkassens adm.bygg, Lillehammer
Innredning nybygg
Ansatt Lund & Slaatto Arkitekter AS
1984
Norges Bank, Oslo
Rehabilitering med representasjonsrom
Ansatt Lund & Slaatto Arkitekter AS
1980
Ingeniørenes Hus, Oslo
Innredning av nybygg og rehabilitert bygg
Ansatt Lund & Slaatto Arkitekter AS
+ Kultur
2028
Brukerutstyr ifbm. totalrehabilitering og utvidelse
Ratio, Origo og Futhark arkitekter
2021
Totalinnredning nybygg
Enerhaugen Ark. AS
2018
Villa Grande
Mindre innredningstiltak
2015
Nasjonalmuseet Arkitektur
Akustiske tiltak - restaurant og kontor-/møtearealer
2015
Nasjonalmuseet, nybygg Vestbanen
Brukerutstyr, forprosjekt
Ark. Kleihues + Schuwerk
2012
Nasjonalmuseet, nybygg Vestbanen
Rådgiver faste innredninger for ARK
Ark. Kleihues + Schuwerk
2012
Østfoldmuseene Trollull fellesmagasin
Magasininnredninger, deltakelse i innkjøpsforespørsel
2012
Munch-museet (Tøyen)
Ominnredning vestibyle og kafé
2011
Nordea museum
Utredning for museumsgjenstander til nybygg
2011
Klingenberg kino, Publikumsarealer
Utredning/skisseprosjekt vis a vis Byantikvaren
Archus arktiekter
2010
Innredning av bokhandel
2009
Litteraturhuset
Innredning av bokhandel
2003
Jugendstilsenteret Apotekergården, Ålesund
Totalrenovering
2003
Innredning utstillingsrom for glass, sølv og tekstil 3. etg.
2001
Galleri Voss
Totalrenovering med utstilling og salgsarealer
1988
Oslo Domkirke
Ombygging av Krypten
Ansatt Lund & Slaatto Ark.
1988
St.Magnus Katolske Kirke, Lillestrøm.
Innredning nybygg
Ansatt Lund & Slaatto Ark.
1987
Stavanger kino
Oppussing
Ansatt Lund & Slaatto Ark.
1987
Stavanger Kulturhus
Totalinnredning nybygg
Ansatt Lund & Slaatto Ark.
1979
Eidsvåg Kapell, Protestantisk kirke, Bergen
Innredning nybygg
Ansatt Lund & Slaatto Ark.
+ Offentlige bygg
2015
Totalinnredning nybygg
Filter Arkitekter
2013
Bredtveit fengsel v/ Statsbygg
Engasjement for registrering og ominnredning
2010
Totalinnredning nybygg
HLM Ark. & plan m.fl.
2008
Florø politistasjon
Totalinnredning
Stein Halvorsen Ark. AS
2008
Follo politistasjon
Totalinnredning nybygg
Stein Halvorsen Ark. AS
2000
Faste innredninger, Sametingssalen
Stein Halvorsen Ark. AS
1999
Totalinnredning nybygg, representasjonslokaler
Stein Halvorsen Ark. AS
1997
Den norske ambassade, Dhaka
Totalinnredning representasjonslokaler
1997
Den norske ambassade, Colombo
Totalinnredning representasjonslokaler
1997
Sarpsborg Politikammer
Fargesetting nybygg
1996
Ombygging / rehabilitering
4B Arkiktekter AS
1995
Den norske ambassade, Kiev
Totalinnredning nybygg, representasjonslokaler
4B Arkitekter AS
1994
Totalinnredning nybygg
Østgaard Arkitekter
1993
Den norske ambassade, Riga
Totalinnredning representasjonslokaler
+ Privatinnredninger
2022
Privat leilighet, Oscars gate
Totalrenovering
2022
Privat feriehus, Larkollen
Totalrenovering
2019
Totalinnredning
2017
Bolteløkka Leilighet
Totalrenovering og innredning
2016
Eckersberggt. leilighet
Totalrenovering i samarbeid m / Bonaparte Interiør
2015
Madserud Allè enebolig
Planløsning og faste innredninger ( org. interiør fra 1912)
2015
Oscarsgate leilighet
Totalrenovering i samarbeid m / Bonaparte Interiør
2014
Totalinnredning og ombygging
2014
Nesøya enebolig
Totalinnredning nybygg
Ark. Tommie Wilhelmsen
2013
Johannes Brunsgt leilighet
Totalrenovering baderom
2013
Holmenkollen enebolig
Totalrenovering storkjøkken mm.
2013
Hyllveien enebolig
Ombygging kjøkken, bad barnerom – flere faser
2012
Integrerte innredninger nybygg
Ark. Janicke Jepsen Vinje
2012
Sørenga toppleilighet
Totalinnredning
2012
Trosterudveien enebolig
Totalinnredning og spesialmøbler nybygg
2011
Geilo hytte
Integrerte innredninger nybygg
Lund Hagem arkitekter
2011
Renovering av kjøkken, garderobe mm.
2011
Frogner townhouse
Totalinnredning
2010
Aker brygge, toppleilighet
Ombygging
2009
Hafsdalen Hytteanlegg
Innredning
Heggelund & Koxvold ark.
2009
Stortinget, innredning leiligheter for repr.
Utarbeidelse av rammeavtale for leverandører
2008
UiO Gjesteforskerboliger
Nybygg totalinnredning
2009
Prinsessealléen 8 enebolig
Totalrenovering
Melbye arkitekter
2009
Prinsessealléen 20 enebolig
Totalrenovering og utvidelse
Krokene Refsum ark.
2008
Nordberg enebolig
Ombygging
Oker arkitekter
2007
Totalinnredning
Arkitektdesign v/ Jan Lie
2006
Ingierstrand enebolig
Totalrenovering og innredning
2006
Sundvollen Privatbolig
Innredning i samarbeid med LPO Arkitektur & Design AS
LPO
2006
Villaveien enebolig
Totalrenovering baderom
2005
Gråkamveien enebolig (sveitserstil)
Ombygging
2005
Hvaler hytte
Innredning nybygg
SG - arkitekter
2004
Geilo hytte - utvidelse
Totalinnredning
2003
Jac.Aalls gate toppleilighet
Totalinnredning
2003
Schiøtts vei Bygdøy enebolig
Totalrenovering
2003
Dagaliveien enebolig
Totalrenovering (fra 1920-tallet)
2003
Rømskog gårdsanlegg
Nybygg og rehabilitering
div.A Arkitekter
2003
Geilo hytte
Totalinnreding
Ark. Eivind Eriksen
2001
Nes enebolig
Nybygget gårdsanlegg
div.A Arkitekter
2001 / 2017
Inkognitogaten leilighet
Totalrenovering
2001
Hafjell leilighet
Totalinnredning
2001
Sorgenfrigaten leilighet
Totalrenovering
1999
Haga, Larkollen enebolig (sveitserstil)
Totalrenovering
1999
Kvitfjell hytteanlegg
Totalinnredning nybygg
div.A Arkitekter
1999
Norefjell leilighet
Ombygging
1999
Ålesund enebolig
Totalinnredning
Ark. Per Johan Eriksen
1998
Hankø sommerhus
Totalinnredning nybygg
div.A Arkitekter
1997
DNT - Den Norske Turistforening
Håndbok for innredning av DNT`s hytteanlegg
1996
Evjebakken enebolig
Totalrenovering
1989
Blommenholm enebolig
Ombygging
+ Rehabilitering
2028
Brukerutstyr ifbm. totalrehabilitering og utvidelse
Ratio, Futhark, Origo
2019
Totalinnredning
Drøbak Arkitektkontor
2014
Totalinnredning ifbm. rehabilitering
C.F.Møller / Erik Møller
2014
Totalinnredning ifbm. rehabilitering
C.F.Møller / Erik Møller
2013
Akershus festning bygning 58
Møbleringsplaner og interiørelementer
Dyrvik arkitekter
2012
Totalrenovering av representasjonsetg.
2011
Klingenberg kino, Publikumsarealer
Utredning/skisseprosjekt vis a vis Byantikvaren
Archus arktiekter
2009
Prinsessealléen 8 enebolig
Totalrenovering
Melbye arkitekter
2009
Prinsessealléen 20 enebolig
Totalrenovering og utvidelse
Krokene Refsum ark.
2007
Totalrenovering
Enerhaugen Ark. AS
2003
Jugendstilsenteret Apotekergården, Ålesund
Totalrenovering
2001
Galleri Voss
Totalrenovering med utstilling og salgsarealer
1996
Ombygging / rehabilitering
4B arkitekter AS
1995
Jotunheimen Fjellstue
Totalrenovering og innredning
1984
Norges Bank, Oslo
Rehabilitering med representasjonsrom
Ansatt Lund & Slaatto Ark. AS
+ Skole / Universitet
2022
Råholt barneskole, Eidsvoll
Totalinnredning nybygg
Ark. Gasa AS
2021
Ås videregående skole
Totalinnredning nybygg
Fabel Arkitekter
2019
UiO Eilert Sundts Hus
Ominnredning lesesaler og auditorier, forprosjekt
2017
Totalrenovering 1. og U.etg.
Telje Torp Aasen /L2 Arkitekter
2015
Totalinnredning studentarealer for biologi-instituttet
Dyrø og Moen Ark.
2014
Totalinnredning ifbm. rehabilitering
C.F Møller / Erik Møller
2012
Totalinnredning
Ratio Ark.
2012
UiO Vilhelm Bjerknes Hus
Innredning Realfagsbibliotek og læringssenter
Dyrø og Moen Arkitekter
2011
UiO Georg Morgenstiernes hus
Innredning bibliotek og undervisningsarealer
L2 Arkitekter
2008
UiO Astrofysikk
Totalrenovering
2007
UiO PA Munchs Hus
Innredning studieplasser og fellesareal
2006
UiO Psykologisk Institutt
Totalinnredning
L2 Arkitekter
2005
BI Campus Nydalen
Bibliotek, studieplasser og læringsressurssenter
Nils Torp Arkitekter
2005
Totalinnredning nybygg
div.A Arkitekter AS
2005
Høgskolen i Oslo P-56
Innredning av hovedadministrasjon
4B arkitekter AS
2004
Kastellet barne- og ungdomsskole, Oslo
Totalinnredning nybygg
div.A Arkitekter AS
2004
UiO Domus Nova, Juridisk Fakultet
Bibliotek og læringsressurssenter
Dyrø og Moen Ark.
2003
UiO Eilert Sundts Hus
Ominnredning lesesaler
2003
UiO Sophus Bugges Hus
Ominnredning til bibliotek og læringsressurssenter
2002
Norges Landbrukshøgskole
Mindre ombygginger 6. byggetrinn
2001
BI Sandvika
Ominnredning av bibliotek til nytt læringsressurssenter
Ark. Borgen og Bing Lorentzen AS
2001
Høgskolen i Agder, Gimlemoen
Totalinnredning nybygg
Lunde og Løvseth Arkitekter
2001
NMH, Schous plass, Oslo
Diverse innredninger, oppussinger
2000
Greveskogen videregående skole, Vestby
Forprosjekt
div.A Arkitekter AS
1998
Høgskolen i Oslo
Totalinnredning byggetrinn 1,2,3,4 og 5
4B arkitekter AS
1996
Skøyenåsen skole, Oslo
Deloppdrag i samarbeid med BA Arkitekter
BA Ark.
1978
Politiskolen, Oslo
Innredning nybygg og rehabilitering
Ansatt Lund & Slaatto Ark.