Gå til innhold
beate-ellingsen-historie

Kompetanse

Beate Ellingsen har arbeidet som interiørarkitekt siden 1978, de første 10 årene som ansatt hos arkitektene Lund & Slaatto til hun gikk ut og startet for seg selv med eget AS fra 1992. Kontoret har løpende tilegnet seg bred erfaring i utformingen av interiør i både stor og liten skala og  bidratt til å formgi og rehabilitere noen av landets fremste institusjoner og offentlige bygg.

Kontoret har en stor bredde i type prosjekter, noe som gir god erfaringsbakgrunn for forståelse av kundenes forskjellige behov, funksjonsstudier, ideutvikling, løsningsforslag og gjennomføringsevne i prosjektene.

Vi er et tett arbeidsfellesskap med bred erfaring. Vår styrke ligger i de ansattes samlede kompetanse, vårt digitale prosjektarkiv mm. Vi designer  interiør med særlig forståelse for rommenes og bygningenes egenart.

Kundenes behov blir utfordret og ivaretatt med visjon og merkevare «Begeistring underveis - og etterpå".

Kontorets størrelse muliggjør bred kunnskapsdeling og faglig utveksling av løsningsalternativer for kundene. Med Beate Ellingsens brede erfaringsbakgrunn er prosessforståelse og faglige tyngde av stor betydning for kontorets samlede behandling av oppdragene. De ansatte samarbeider tett og er opptatt av kompetansedeling underveis i prosjektene. Summen av våre ferdigheter og erfaringer gir den totale faglige styrken.

Kontoret har lang erfaring med Statlige- og kommunale oppdragsgivere og derfor inngående kjennskap til  rutiner for prosesstyring, offentlige innkjøpsprosedyrer mm.
Vi vektlegger kostnadsoverslag, sammensetning av innkjøpspakker, systematisering av inventarelementer, juridiske, funksjonelle og tekniske krav i forbindelse med alle typer tilbudsforespørsler mm.  Hensikten er til enhver tid å utnytte de bevilgede midlene maksimalt.

 

 

 

beate-ellingsen-kontoret
beate-ellingsen-skisse-sort-hvitt

Det er viktig med en innledende fase med skissering og fokus på arealutnyttelse, ideutveksling og realitetsbehandling av kundenes drømmer og visjoner. Vi tar gjerne et uforbindtlig møte for presentasjon av kontoret og gjennomgang av oppdraget for forståelse av omfang og utfordringer.For honoraromfang kan vi evt.angi et prisestimat for en første skissefase. Evt. befaring på stedet må honoreres etter medgått tid.

Beate Ellingsen AS har som overordnet fokus å legge vekt prosjektenes arkitektoniske helhet og brukerens behov. Vi er et redskap for oppdragsgiver for å komme frem til funksjonelle og estetiske løsninger og har opparbeidet en bred og allsidig erfaring i krysningspunktet mellom funksjon, estetikk og mennesker. Kontoret har en bred material-kunnskap gjennom arbeid med krevende detaljering og komplekse bygg. Dette har gitt erfaring i å skape en estetisk og funksjonell helhet bl.a. gjennom bevisst og konsekvent materialbruk.

beate-ellingsen-befaring-ramme-tapet-sort-hvitt

Utmerkelser

2020 Olavsrosen Norsk Kulturarv Telegrafen Drøbak 
2011 Hederlig omtale Norsk Designråds “Innovasjons pris for UU” - Universell Utforming Halden Fengsel
2011 «Best Interior», 2. pris, Designers Saturday Award for Halden Fengsel
2009 Oslo bys arkitekturpris, hederlig omtale for Kastellet skole
2001 Statens Byggeskikkpris for Sametinget, arkitekt Stein Halvorsen
1997 ”Design ’97" Merket for god design - stol ”Ida”
1996 Jacob-prisen
1990 Oslo Bys Kulturstipend

Konkurranser / parallelloppdrag

2013 Hederlig omtale - Rådhuskvartalet, Bodø, Konkurranse i samarbeide med Lund Hagem arkitekter
2010 Tildeling - Entra Ombygging egne kontorer
2010 Tildeling - Klingenberg kino, Mulighetsstudier i samarbeide med Ark Ketil Kiran
2005 Tildeling - PWC nytt hovedsete Bjørvika i samarbeide med Arkitektene as
2005 1. pris - Ombygging av lokaler for Telenor på Mastemyr
1997 Tildeling - Innredning av Colosseum Park, Kreditkassen
1997 Tildeling - Ombygg av Phillipsbygget.  I samarbeid med Lund & Slaatto Ark
1993 "Håndbok for utforming av utenriksstasjoner". Parallelloppdrag for Statsbygg
1993 Delt 1. pris - Nye Rikshospitalet – Totalinnredning for Forvaltningstjenesten / Statsbygg
1992 1. pris - Regjeringskvartalet.  5. byggetrinn for Forvaltningstjenesten / Statsbygg