Gå til innhold
uio-multiling-kontor (1590x654)

Beate Ellingsen har arbeidet som interiørarkitekt siden 1978 og etablerte egen praksis i 1992. Kontoret har løpende tilegnet seg bred erfaring i utformingen av interiør i både stor og liten skala og bidratt til å formgi og rehabilitere noen av landets fremste institusjoner og offentlige bygg.

 

Se vår referanseliste 
 

Kontoret er ansvarlig for alt brukerutstyr ifm. Nationaltheatrets rehabilitering.

Les artikkel fra Statsbygg her:

"Siste akt før pause"

 

Få omvisning i Universitetsbiblioteket, et av våre gjennomførte prosjekter:

"Tour de HumSam-bibliotek"

 

 

Beate Ellingsen AS har bidratt med artikkel i NIL-årboken 2020:

"Noen reflek­sjon­er fra
inter­iørarkitek­tens ståsted"

 

Beate Ellingsen AS

Oscars gate 32
Inngang Uranienborgveien
0258 Oslo

24 11 12 13

be@beate-ellingsen.no