Gå til innhold

UiO MultiLing

Multiling - senter for flerspråklighet er del av det Humantistiske faktultet ved UiO og ett av flere senter for fremragende forskning finansiert av Norges Forskningsråd. De ansatte har behov for ro og konsentrasjon i areidshverdagen, men også utveksling og felleskap. I ombygging og rehabilitering av Multilings arealer ble det således lagt vekt på å understreke kontrasten mellom de individuelle cellekontorene og de nye, åpne fellesrommene ved utstrakt bruk av glass og farge. Beate Ellingsen AS hadde ansvar for alle overflater samt løst og fast inventar og ble i 2018 også engasjert for innredning av Multilings sosiokognitive språklab. 

beate-ellingsen-uio-multiling-mot-moterom
beate-ellingsen-mult-ling-akustikk
beate-ellingsen-mult-ling-kontor
beate-ellingsen-uio-multiling-korridor

År:
2013/2018

Oppdragsgiver:
Universitetet i Oslo

Oppdrag:
Ombygging og totalinnredning

Status:
Ferdigstilt

Kategori:
Rehabilitering, kontor

Fotokreditering:
Nadia Frantsen