Gå til innhold

Ringstabekk ungdomsskole

Oppdragets utfordring lå i skolens ønske om fleksibilitet og flerbruk, hvor undervisningsarealene skulle gi rom for arbeid både i grupper og individuelt. Visjonen var et nyskapende skoleanlegg med balanse mellom generalitet og fleksibilitet. Bygningen inneholder en rekke typer rom - fra små intime til de store auditorier. Disse er organisert rundt et midtrom, «Campo», som kan huse alle skolens elever og ansatte. Bygningen skulle skape rom for kreativitet og nye pedagogiske metoder den gang skolen var ny. Beate Ellingsen AS` tilnærming til oppgaven ble dermed en blanding av spesifikke standardprodukter og tilpassede innredninger. 

beate-ellingsen-ringstadbekk-korridor
beate-ellingsen-ringstadbekk-trappemobel (723x1004)
beate-ellingsen-ringstadbekk-snekkerverksted (1394x790)
beate-ellingsen-ringstadbekk-verksted (1393x790)
beate-ellingsen-ringstadbekk-bibliotek

År:
2003-2005

Oppdragsgiver:
Bærum Kommune

Oppdrag:
Totalinnredning

Status:
Ferdigstilt

Kategori:
Skole, undervisning

Arkitekt:
div.A Arkitekter AS