Gå til innhold

Ullerntunet

Ullerntunet bo og behandlingssenter er tegnet av tegn 3 arkitekter og har en høy arkitektonisk kvalitet. Prosjektet ble utført av Omsorgsbygg som totalentreprise.
Anlegget er ett trygt hjem for 144 beboerne, og det er lagt til rette for gode arbeidsplasser for de ansatte. Senteret er universelt tilrettelagt med tanke på demens og ivaretar den enkeltes behov gjennom et individuelt tilpasset tilbud.

 

Sykehjemmet leveres som BREAM-klassifisering. Prosjektet bygger på FKOK for sykehjem og er universelt utformet med tanke på demens, men også tilpasset andre målgrupper med ofte komplekse lidelser og funksjonshemninger.
Personer med kognitiv svikt skal lett kunne orientere seg i bygget, og sterkt bevegelseshemmede brukere skal kunne klare seg mest mulig på egenhånd. Vi hadde en bevisst holdning til den bevaringsverdige bygningen sentralt i anlegget.  Som interiørarkitekter etterstreber vi varme og tydelighet i innredningselementene med forsøk på å dempe institusjonspreget.

2017-04-05-ferdigbefaring-(10)
ullerntunet-planillustrasjon
2017-04-05-ferdigbefaring-(11)
2017-04-05-ferdigbefaring-(12)-v2

År:
2017

Oppdragsgiver:
Sykehjemsetaten (SYE)

Oppdrag:
Totalinnredning

Status:
Ferdigstilt

Kategori:
Institusjon

Fotokreditering:
Beate Ellingsen AS

Arkitekt:
Tegn 3 Ark.