Gå til innhold

BI, Campus Nydalen

BI Campus Nydalen skal fremstå som et åpent hus for læring og faglig utveksling i et fremtidsrettet miljø. Kontoret ble engasjert for å innrede studentarealene med hovedvekt på fellesareal og biblioteket som læringsresurssenter i byggets 2 øvre etasjer. Dette skal dekke 1550 studentarbeidsplasser.  Arealet fyller ulike type studieplasser som leseplasser, PC-arbeidsplasser, grupperom og sosiale møteplasser. Utforming av biblioteksarealene fant sin form og funksjon gjennom grundig brukerprosesser med ledelse og ansatte ved biblioteket.  Vi søkte å bidra til å skape et moderne bibliotek med studie muligheter og studenten i sentrum.

Fellesarealene finner vi i ”livet mellom husene”. Glassgatene i byggets hovedakser er innredet for sosiale møteplasser, gruppearbeider og rask faglig utveksling. Undervisningen ellers i bygget skal skje med tradisjonelle klasserom og prosjektbasert undervisning. 

 

beate-ellingsen-bi-nydalen-fasade
beate-ellingsen-bi-nydalen-ovenfra
beate-ellingsen-bi-nydalen-stabord
beate-ellingsen-bi-nydalen-sittepuffer
beate-ellingsen-bi-nydalen-studieomrade (601x897)
beate-ellingsen-bi-nydalen-avisstativ (800x748)
beate-ellingsen-bi-nydalen-korridor

År:
2005

Oppdrag:
Bibliotek, studieplasser og læringsressurssenter

Status:
Ferdigstilt

Kategori:
Bibliotek / Læringsresurssenter

Fotokreditering:
Niels Torp Arkitekter AS / Beate Ellingsen AS

Arkitekt:
Niels Torp Arkitekter AS