Vindern bo- og service senter

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 5 200 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2001

Arkitekt: div. A Arkitekter

Oppdragsgiver: Oslo Kommune

Oppdraget bestod i totalinnredning av nybygg i samarbeid med div.A arkitekter og representanter fra bydel Vindern. Bygget er fordelt på 7 etasjer hvor første etasje består av resepsjon, spisesal, kontorer, fellesrom og 3 dagsentre. De øvrige etasjer inneholder totalt 85 beboerrom.

Interiørene har fått en gjennomgående lys karakter med bjerk som hovedmateriale i tillegg til effektfarger og tekstiler. Vår intensjon var å skape en gjenkjennbar hjemlig og lun atmosfære for de eldre og deres besøkende med optimale arbeidsforhold for de ansatte.  

Store deler av innredningen er spesialtilpasset. Dette gjelder særlig beboernes rom som har fått fast innredning i forbindelse med ulike funksjoner. Vårt fokus på å skape funksjonelle arbeidsplasser for de ansatte legger til for gode arbeidsforhold som letter arbeidsdagen. Krav til brann, hygiene og universell utforming har vært sentrale premisser for formgivning av miljøene. Kontoret deltok også i utsmykningskomiteen der kunst ble innkjøpt spesielt utformet for anlegget.