UiO - Psykologisk Institutt

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 5 000 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2006

Arkitekt: L2 Arkitekter

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

Oppdraget var en totalinnredning med ansvar for utarbeidelse av endelige møbleringsplaner der studentarealene er et viktig fokus. Videre er det spesialrom, gruppearbeidsplasser, uttegning av et stort omfang tilpassede innredninger, mengdeoppstilling, budsjett, prisinnhenting, kontrahering og bestilling av alle møbler.

Anlegget har undervisningsrom, møterom og lesesaler med PC-plasser. Disse er tegnet ut spesielt med basis i egne og UiO`s erfaring. Det er av stor betydning at arealene kan fungere for leseplasser og møtested for studentene.

Utsmykningen er basert på en spørreundersøkelse blant studentene rundt fargenes psykologiske assosiasjon til forskjellige sinnsstemninger.