UiO - Georg Morgenstiernes hus

Oppdrag: Renovering og totalinnredning

Areal: 8500 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2011

Arkitekt: L2 Arkitekter AS

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

Universitetets bygning for preklinisk odontologi (PO) ble oppført som et laboratoriebygg i 6 etasjer i 1967. Bygningen er på byantikvarens gule liste og inngår i et større verneverdig miljø på Blindern. Fordi bygningen ikke lenger holdt en tidsmessig standard har det vært nødvendig å gjennomføre en totalrenovering av bygget.

Vi ønsket å fremheve byggets tidstypiske arkitektur gjennom materialbruk, møbler og fargevalg samtidig som interiørkonseptet skulle gi en følelse av modernitet. Fordi bygget har to funksjoner – undervisning og kontorer – syntes det viktig å gi undervisningsdelen en annen karakter enn kontoretasjene.
Kafebord, benker og barbord samt benker langs brystning på mesanin i 2. etg er spesialtegnet med teak fra byggets opprinnelige interiør. Bardisk og resterende innredning er ellers holdt i rolige farger. Bygget fremstår helhetlig med harmoniserte innslag av farger og materialer.