Ringstabekk Ungdomsskole Bærum

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 5 500m2

Les mer

Ferdigstilt: 2005

Arkitekt: div.A Arkitekter

Oppdragsgiver: Bærum Kommune

Oppdragets utfordring lå i den moderne skolens fleksibilitet og behov for flerbruk. Visjonen var et nyskapende skoleanlegg med balanse mellom generalitet og fleksibilitet. Bygningen skulle skape rom for kreativitet og legge til rette for bruk av nye pedagogiske metoder. Vår tilnærming til oppgaven ble dermed en blanding av spesifikke standardprodukter og tilpassede innredninger. 

Undervisningsarealene skal gi rom for arbeid både i grupper og individuelt. Auditorienes plassering og utforming er viktige som samlingsrom for ren frontal undervisning. Vi valgte å bruke materialitet og fargevalg som et tilleggsverktøy for orientering og identitet.

Anleggets muligheter ligger i den fleksible, verkstedsaktige organiseringen av rom. Bygningen består av en rekke typer rom, fra de små intime til de store auditorier som kan huse opp til 60 elever. Disse rommene er organisert rundt et midtrom, «Campo», som kan huse alle skolens elever og ansatte. Denne organiseringen legger til rett for en vidstrakt bruk av pedagogiske virkemidler.