Nesodden kommunesenter

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 12 500m2

Les mer

Ferdigstilt: 2012

Arkitekt: Ratio Arkitekter

Oppdragsgiver: Nesodden Kommune

Senteret består av kommuneadministrasjon, bibliotek, ungdomsskole, helsestasjon, kulturskole og cafè m.m. Kontoret hadde totalansvar for fast og løs innredning og samarbeidet med Ratio Arkitekter om konsept for farger og materialer.


Oppdraget krevde karlegging av det totale behov for brukerutstyr inkludert eksisterende utstyr for gjenbruk. Vi vektla tilrettelegging for flerbruk og satte høye krav til funksjonalitet og fleksibilitet. Universell utforming er et viktig fokus i denne type prosjekt.

Ønsket var å skape ro og luft i interiøret ved bruk av duse farger. Disse skifter under naturlige forandringer i lys gjennom dagen og årstidene. Fargene skaper en spennende kontrast til det sydende menneskelivet som til enhver tid er i huset.