Høgskolen i Agder - Gimlemoen

Oppdrag: Nybygg - delinnredning

Areal: 38 000 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2001

Arkitekt: Lunde og Løvseth Arkitekter

Oppdragsgiver: Høgskolen i Agder

Anlegget samlet 5000 studenter og 500 ansatte fra seks tidligere høgskoler i Agder fylkene. Oppdraget var delt i to som underkonsulenter for Lunde & Løvseth og som direkte engasjement fra HiA. Begge oppdrag bestod i utforming av fellesareal som kantine og bibliotek, verkstedsområder detaljutforming av spesialrom for kunst og håndverk, biologi etc. med begrenset omfang av farger og materialer. 


Bygget er delt opp i felleshus og fakultetsenheter som arronderer en campus. Det er blitt et arkitektonisk djervt og modig anlegg med imponerende styring fra arkitektenes side. Anlegget består av spesialrom for tekstil, sløyd, laboratorier osv, noe som gjør vandringen rundt i anlegget meget frodig.