HiO - Høgskolen i Oslo

Oppdrag: Nybygg og rehabilitering - totalinnredning

Areal: 50 000m2

Les mer

Ferdigstilt: 92-03

Arkitekt: Geir Dyrvik

Oppdragsgiver: Høgskolen i Oslo

Vi har vært hovedansvarlig for innredning av de 5 første byggetrinn og mange større og mindre oppgaver etter dette.
I samarbeid med arkitektene 4 B deltok vi i arbeidet med hoveddisposisjon. Dette innebar inngående studier av spesialrom som la til rette for undervisning i de mange studieretningene skolen tilbyr.

Høyskolen i Oslo og Akershus (tidligere i Høyskolen i Oslo) tilbyr utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Dette stiller krav til et funksjonelt interiør som særlig inneholder mange spesialrom. Bygningen inneholder undervisningsrom, laboratorier, idrettshall, kontorer og kantiner.


Bygningsmassen består av flere bygninger med ulik historie og huset tidligere Frydenlund Bryggeri fra 1859 – 1990. De gamle fabrikkbygningene er dels revet, dels rehabilitert og ombygget i samråd med Riksantikvaren. I de nye tilføyelsene er det lagt vekt på en materialbruk som knytter det nye og det gamle sammen.