BI Nydalen - Bibliotek og fellesareal

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 8 000 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2005

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter AS

Oppdragsgiver: Handelshøyskolen BI

BI Nydalen skal fremstå som et åpent hus for læring og faglig utveksling i et fremtidsrettet miljø.
Kontoret ble engasjert for å innrede studentarealene med hovedvekt på biblioteket som læringsresurssenter i byggets 2 øverste etasjer.

Vårt arbeidsomfang dekket 1550 studentarbeidsplasser. Arealet inneholder ulike typer områder for studie som leseplasser, PC-arbeidsplasser, grupperom og sosiale møteplasser.

Fellesarealene er plassert i ”livet mellom husene”. Glassgatene i byggets hovedakser er innredet for sosiale møteplasser og rask faglig utveksling. Undervisningen ellers i bygget skjer i tradisjonelle klasserom og ved prosjektbasert undervisning. 

Arkitektens inndeling i farge-akser har i stor grad vært styrende for våre løsninger. Vi har søkt å bidra til å skape en moderne undervisningsinstitusjon med studenten i sentrum.