Utvalgte rehabiliteringer

Oppdrag: Rehabilitering

Les mer

Ferdigstilt: -------

Kontoret har løpende hatt prosjekter av høy antikvarisk verdi. Dette gjelder så vel private boliger, der det ikke er ønskelig med presentasjon av prosjektene og større offentlige bygg. Vi legger stor vekt på å ivareta bygningene og rommenes egenart og stilhistoriske verdi. Moderne elementer kan være vakkert i kontrast til de historiske kvalitetene for å understreke inngrepene fra vår egen tid.