UiO - Professorboligen

Oppdrag: Rehabilitering og totalinnredning

Areal: 850m2

Les mer

Ferdigstilt: 2014

Arkitekt: Erik Møller Arkitekter/CF Møller Arkitekter

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

Fotograf: Nadia Frantsen

Professorboligen ble renovert med sikte på bruk for representasjon og møter for universitetets ledelse. Huset har en fin dimensjon egnet for møter, mingling og representasjon. På grunn av sin sentrale beliggenhet er det et naturlig møtepunkt for mange av universitetets ansatte, men også for ekstern kontakt.

Professorboligen inngår som del av universitetets sentrumsbygninger på Karl Johans gate i Oslo. Bygningene ble oppført fra 1841-56 som Norges første universitetsanlegg og er tegnet av Christian Heinrich Grosch. Dette var sentralt i etableringen av en norsk nasjonalstat etter 1814 og regnes som et av empirens hovedverk i Norge. Anlegget er fredet og er av uerstattelig antikvarisk og arkitektonisk verdi.


Professorboligen sto ferdig i 1856 og ligger i universitetshagen på hjørnet av Fredriks gate og Kristian IVs gate. Boligen ble bygget til universitetets professor i kjemi.

Totalrenoveringen startet i 2006 og er gjennomført i regi av Statsbygg med Erik Møller og CF Møller som utførende arkitekter. Disse har, i samråd med arkitekt Jens Treider og Riksantikvaren arbeidet med fargeanalyser og tilbakeføring til det opprinnelige uttrykket fra da bygningen ble oppført for fargesetting av rommene. Deres valg rundt tilbakeføring har vært ved bruk av delvis avdekkede og delvis antatte farger fra perioden.

Vårt oppdrag bestod hovedsakelig i møblering av alle rom. Sentralt i vårt arbeid med møbleringen var en samlet holdning til uttrykk tilpasset tidsperioden og de spesielle føringene for fargevalg. Vi vektla å ivareta og videreføre de intensjoner, retningslinjer og valg som lå til grunn i rehabiliteringen for videre utvikling av prosjektet. Videre var vår stilling som koordinator mot UiO, Statsbygg og utførende arkitekter sentral for forståelse av brukernes behov og tilrettelegging av funksjoner. For komfort og brukervennlighet valgte vi tyngre, moderne møbler med et klassisk uttrykk. Disse ble satt sammen med et utvalg møbler fra Universitets samlinger som ble pusset opp og restaurert.