UiO - Lucy Smiths hus, 10.etg.

Oppdrag: Renovering og supplerende innredning

Areal: ca. 200 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2015

Arkitekt: 4B Arkitekter (1995)

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

10. etg i Administrasjonsbygget på Universitetet i Oslo har blitt renovert for å legge til rette for flere møterom og fornye fellesarealet. Lokalene inneholder møtesenter for Universitetets ledelse.

Vi har prosjektert ny himling, nye rom med innredning samt renovering av kjøkken. Det gjenstår utsmykning før prosjektet er fullført.

Etasjen ble innredet av 4B Arkitekter AS i 1995 hvor mange av de karakteristiske trekkene ved interiøret har blitt bevart.