UiO - Kristine Bonnevies hus

Oppdrag: Renovering og totalinnredning

Areal: 1000 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2015

Arkitekt: Dyrø & Moen Arkitekter

Oppdragsgiver: Universitetet i Oslo

Fotograf: Per Erik Jæger

Nye studentarealer for institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Arealene inneholder lesesal, gruppe- og kollokvierom, foredragssal, PC-arbeidsplasser og studieområder. Rommene er tiltenkt bruk som et supplement til studiesituasjonen og skal i tillegg være åpent på kveldstid i forbindelse med disputas, sosiale samlinger osv.

Et mål for interiøret har vært å skape rom som «syder» av biologi. Dette har blant annet  blitt ivaretatt i form av en ustrakt bruk av foliering hvor bilder fra faget blir installert i stor målestokk.

1. etg. i bygningen har blitt totalrenovert for å huse arealene. Løsninger har blitt utarbeidet  i tett samarbeid med arkitekt. Dette har sikret en bevaring av det toneangivende interiøret fra 1974 som er så typisk for bygningsmassen på Campus Blindern.