Tøyen Hovedgård - Representasjonslokaler

Oppdrag: Rehabilitering og totalinnredning

Areal: 300 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2007

Arkitekt: Enerhaugen arkitektkontor

Oppdragsgiver: Universitet i Oslo - UiO

Tøyen Hovedgård beliggende i Botanisk Hage eies av Universitetet i Oslo.  Den eldste delen av bygningen er oppført på 1600-tallet.  
Rehabiliteringen tok imidlertid utgangspunkt i perioden på slutten av 1700-tallet da bygningen ble påbygget og ominnredet.  

Bygningen er fredet.  Universitetet benytter Tøyen Hovedgård til representasjons- og møtelokaler, kafè og utstillingsområde. 2.etg er innredet med kontorer.

Oppdraget besto i rombehandling i forhold til overflater, møblering, tekstiler og belysning.  I samarbeid med UiO og Riksantikvaren er fargesetting og behandling av overflater i rommene utført ihht antikvariske retningslinjer. Inventaret består av nyinnkjøpte restaurerte antikviteter, restaurerte antikviteter fra UiO’s eget lager og nye møbler.