Alfa Eiendom - Representasjonslokaler

Oppdrag: Rehabilitering og totalinnredning

Areal: 700 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2012

Oppdragsgiver: Alfa Eiendom

Vår oppgave i forbindelse med dette rehabiliteringsprosjektet var å bistå med innredningen av 2. etg som i hovedsak er i bruk som representasjonslokaler.

Huset ble bygget i 1833, men var ikke fredet. Det var likevel viktig å skape en tilknytning til husets opprinnelige interiører. For å oppnå en blanding av modernitet og tradisjon fokuserte vi på å få frem stemningen fra hus bygget på denne tiden, samtidig som husets behov for AV-tekniske funksjoner ble ivaretatt. Det ble også lagt stor vekt på komfort og funksjonalitet, samt belistning og teknisk integrering.