Dronning Ingrids Hage

Oppdrag: Forprosjekt - Dronning Ingrids Hage

Les mer

Ferdigstilt: 2021

Arkitekt: ACK Arkitekter

Oppdragsgiver: Sykehjemsetaten i Oslo (SYE)

Fotograf: Illustrasjon ved ACK Arkitekter

Sykehjem utformet som hagelandsby for pasienter med demens på Lille Tøyen i Oslo. 

Kontoret er engasjert som konsulent for Leietaker (SYE) som deltager i intern prosjekteringsgruppe.

SYE ønsker en landsby etter modell fra De Hogeweyk i Nederland, men med lokale tilpasninger. Vi skal bistå SYE med innspill på foreløpig planskisser og romprogram for å sikre god arealdisponering og fleksibilitet.