Tromsø Politihus

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: ca 14 500 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2015

Arkitekt: Filter Arkitekter

Oppdragsgiver: Statsbygg

Fotograf: Statsbygg

Statsbygg er byggherre for det nye politihuset i Tromsø. Nybygget ligger i Stakkevollvegen i Tromsø, vis-à-vis brannstasjonen. Den nye politistasjonen gir politidistriktet nye og tidsmessige lokaler, som gjør at de ansatte kan utføre sine oppgaver på en mer effektiv måte. I tillegg til Troms politidistrikt leier Statens barnehus Tromsø, Konfliktrådet og Kriminalomsorgen lokaler i nybygget, som forvaltes av Statsbygg.

Byggeprosjektet er gjennmført som en totalentreprise og BIM-prosjekt. Prosjektet er tegnet i Revit og mengdeberegnet og overført til dRofus romprogram. Dette er også benyttet for alle innkjøp.

Vi har hatt ansvar for all innredningen i huset og har sammen med arkitektene, forsøkt å skape et moderne og levende politihus med grundige funksjons-studier og dekorative elementer for berikelse av interiørene for ansatte og besøkende.