St. Magnus Katolske kirke, Lillestrøm

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 1 500 m2

Les mer

Ferdigstilt: 1988

Arkitekt: Lund & Slaatto Ark

Prosjektet ble gjennomført sammen med Arkitektene Lund & Slaatto. Det er en spennende oppgave å forstå og utforme elementene som skal inn i et kirkerom. Dette gjelder i enda større grad for en katolsk kirke. Alle innredningselementene har en symbolsk og reell funksjon. Vi la stor vekt på å gi de en tyngde, renhet og presisjon tilpasset ark. Kjell Lunds unike interiør.

Menighetens mange bidrag og forventninger var en stor glede i prosjektet. Kirkebenkene ble utformet med en omsluttende form for å gi de mange forskjellige nasjonaliteter en trygghet i møte med kirken.