Sametinget Karasjok - Sametingssalen

Oppdrag: Nybygg innredning delprosjekt

Areal: 400 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2000

Arkitekt: Stein Halvorsen AS

Oppdragsgiver: Stein Halvorsen AS

Vi ble engasjert av Stein Halvorsen for å jobbe med sametingssalen, - uavhengig av øvrig innredningsoppdrag. Dette krevde en forståelse for byggets særegne formspråk og samenes kulturelle tradisjon og ønske om egen identitet.

Kontoret arbeidet målrettet med analyser av de varierende funksjonene for å finne en optimal utforming for materialer og faste innredninger. Dette innebar også kongestoler og talerstol med en spesiell utforming inspirert av naturen.