Oslo Tinghus

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 23 500 m2

Les mer

Ferdigstilt: 1994

Arkitekt: Østgaard Arkitekter

Oppdragsgiver: Statsbygg

Oppdraget med innredning av Oslo Tinghus innebar innredning av 52 rettssaler samt tilhørende dommerrom, sosiale soner, ekspedisjonsarealer og kantine. En viktig del av prosjektet var individuell behandling av de respektive rettsinstanser. Utforming og identitet for salene var en stor del av oppgaven. Erfaringene fra Oslo Nye tinghus dannet erfaringsgrunnlag for innredning av mange rettsaler rundt i landet.

Kontoret hadde ansvar for kostnadsoverslag, uttegning av faste innredninger, materialholdning i innredningselementene, mengdeoppstillinger kontrahering og oppfølging av alle innredninger. Samarbeide med arkitektene var en inspirerende føring for våre arbeider.