Munch-museet - Vestibyle

Oppdrag: Oppussing og innredning

Areal: ca 390m2

Les mer

Ferdigstilt: 2012

Arkitekt: Einar Myklebust og Arkitektkontoret Lille Ark

Oppdragsgiver: Munch-museet

Oppdraget bestod i hovedsak av ominnredning av resepsjonsområder med tilhørende butikk og cafe. Med planer om nytt Munch museum var oppdragsgiver innstilt på å gjenbruke store deler av møblene og begrense omfang av prosjektet.

Vi tegnet ut nye benker med delvis oppbevaring av salgsvarer, delte skranken i 2 og endret til annen farge- holdning på helheten. Oppdraget var særdeles begrenset i økonmisk ramme, noe vi klarte å overholde.