Kunstindustrimuseet - tekstil-, sølv- og glassrom

Oppdrag: Ominnredning

Areal: 100 m2, 36 m2 og 36 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2003

Oppdragsgiver: Kunstindustrimuseet

Kontoret stod for ny innredning av Kunstindustrimuseets egne rom for samlinger av tekstil, sølv og glass i 3. etg. i St. Olavs gt. Rommene er forbeholdt utstilling av museets billedvev, sølv, glass og fajanse. I tekstilrommet er det et klimatisert monter for Baldisholteppet.

Oppdragets utfordring var også begrensede økonomiske midler. Ideen ble å skape sterke utrykk ved bruk av farger og belysning bevisst valgt ut i fra utstillingselementene. Målet var å skape følelsen av individuelle skattkamre, hvor fargevalget i hvert enkelt rom forsterket opplevelsen av vandring fra det ene til det neste.