Halden Fengsel

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 27 000 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2010

Arkitekt: HLM Arkitektur AS og EMA Arkitekter

Oppdragsgiver: Statsbygg

Kontoret fikk oppgaven med innredning av det nye fengselsanlegget for 256 innsatte.  Arbeidet omfattet kvalitetssikring av planløsning, konseptutvikling, material- og fargevalg og beskrivelse og uttegning av løst og fast inventar samt alle løse møbler.

Det var klare føringer fra Statsbygg og Kriminalomsorgen når det gjaldt standard for interiørene med respekt og innlevelse i ansattes - så vel som de innsattes behov.

Anlegget består av en rekke forskjellige arealer fra kontorer og bibliotek, kantine og fellesarealer til verksteder, vaktrom, helsestasjon og fellesrom og celler for de innsatte.
Vi la stor vekt på bevisst bruk av farger som delvis er beroligende og delvis stimulerende - avhengig hvilke soner man befinner seg i.
Prosjektet fikk 2. pris i "Best interior Award" i forbindelse med Designers Saturday 2011 og har fått hederlig omtale i forbindelse med Norsk Designråds nyopprettede Innovasjonspris for UU - universell utforming.