KLP Nytt hovedsete, Bjørvika

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 19 300m2

Les mer

Ferdigstilt: 2010

Arkitekt: Solheim + Jacobsen Arkitekter

Oppdragsgiver: KLP

KLP samlet de ansatte i Oslo-området i nytt bygg i Bjørvika. 700 ansatte ble samlokalisert i de nye kontorlokalene på 19 500 m2. Firmaet disponerer 9 etasjer med kantine og møtesenter i 2. etg og resepsjon og hovedinngang i 1.etg.
Det er lagt stor vekt på tilrettelegging for ulike arbeidsformer med møterom, møteplasser og et stort antall stillerom. Prosjektets hovedmål var å tilrettelegge for bedre samhandling, informasjonsflyt og kompetansedeling blant de ansatte.

Huset har en 100 % åpen løsning i kontoretasjene også for toppledere. KLP har gjort undersøkelser rundt effekten av samlokaliseringen og opplever stor gevinst ved åpne kontorløsninger bl.a. når det gjelder intern kommunikasjon og samarbeid mellom de ansatte.Vi utarbeidet et fargekonsept relativt tidlig i fasen. Dette holdt vi oss strengt til gjennom hele innredningsprosessen.
Konseptet består av få farger med sterk identitet. Disse er plassert på helt bestemte områder som et prinsipp i bygget. En slags fargeminimalistisk ide som passer KLPs profil.