Forskningsparken - Hovedadministrasjon

Oppdrag: Renovering og totalinnredning

Areal: 475 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2012

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Oppdragsgiver: Forskningsparken hovedadministrasjon

De ca 20 ansatte i administrasjonen for Forskningsparken satt tidligere i cellekontor og mørke korridorer. De ønsket å endre fra cellekontor til åpen løsning, med vekt på felles tilbud som supplement til arbeidsplassen og var sterkt motivert for den nye løsningen.

Vi bidro i utgangspunktet med utformingen av hoveddisposisjonen for arealene og utarbeidet en tydelig plan med et strengt skille mellom de individuelle arbeidsplassene og fellesfunksjonene.

Vårt hovedfokus var arbeidsplassene og bevissthet rundt stille og støyende aktiviteter. Det er viktig at det finnes arealer der det er lagt til rette for utfoldelse og utveksling. Vi har valgt å bruke effektfarger for å definere forskjellige typer soner.