DNB Kantine, Lysaker

Oppdrag: Renovering og totalinnredning

Areal: 210 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2012

Arkitekt: Kari Nissen Brodtkorb

Oppdragsgiver: DNB v/Eiendomsavdelingen

Oppdraget var å ominnrede en kantine for DNB i et hus på Lysaker, tegnet av arkitekt Kari Nissen Brodtkorb. Hovedplanen ble noe endret med bruk av flere sofabenker. Disse strammer opp lokalet, reduserer antall stoler, danner inndelinger i rommet og demper etterklangen.

Vi ønsket å sonedele lokalet og benyttet en plate med perforert mønster for å skape nytt liv og gi en mørk klang. Sammen med dette ønsket vi å bringe inn noen lyse, friske farger. Ny belysning bidro til å løfte helhetsinntrykket.
Vårt hovedfokus var trivsel for husets brukere, varierte tilbud, bevissthet rundt rommets kvaliteter og understreking av disse.