Pellestova peisestue, Hafjell

Oppdrag: Nytt tilbygg innredning

Areal: ca 190m2

Les mer

Ferdigstilt: 2012

Arkitekt: Streken Arkitekter

Oppdragsgiver: Privat byggherre

Kontorets oppgave bestod i utforming av blant annet anleggets fellesfunksjoner og da særlig «Peisestova». Det ble lagt vekt på god utnyttelse av arealene for varierte sitteplasser og løsningene ble utformet i nært samarbeid med byggherre. For å skape en kontrast til fjellets skiftende temperaturer og årstider ble interiørene lune og varme med en balanse mellom det formelle og det uformelle.


Peisestuen har storslagen utsikt mot Reinsvann. De særlig store vindusflatene gir inntrykk av at man sitter ute i naturen. Det er mulighet for å kjøpe vin fra anleggets egen vinkjeller og hjemmelaget mat.

En del av bygningen ble også viet til besøkende med hunder hvor disse kan innlosjeres mens eieren slapper av i peisestuen.