Hytte, Geilo

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 300 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2011

Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter

Oppdragsgiver: Privat byggherre

Oppdraget bestod i totalinnredning med uttegning av både faste innredninger og inventar. Løsningene fordret tett dialog med arkitektene. Bygningens formspråk og la til grunn for en streng detaljering og materialholdning.
Vi la vekt på god funksjonalitet med en stram helhet som samsvarte med arkitektenes intensjoner. Det ble særlig viktig at å utvikle lyssettingen for å understreke det sterke linjespillet i arkitekturen.