Gårdsanelgg Rømskog - nytt hovedhus

Oppdrag: Nybygg - totalinnredning

Areal: 350 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2003

Arkitekt: div.A Arkitekter

Oppdragsgiver: Privat byggherre

Rehabilitering av eldre gårdstun i kombinasjon med innredning av nytt tilbygg på Rømskog. Oppdragsgiver ønsket et moderne, tradisjonsrikt gårdsanlegg med en lun stemning.

I samarbeid med arkitekt hadde kontoret vesentlig innvirkning på bygningenes hoveddisposisjon. Vårt oppdrag innebefattet behandling av alle overflater, detaljering av innvendig listverk og fast innredning i tillegg til belysning, baderom og valg av tekstiler.