Privatbolig, Dagaliveien

Oppdrag: Totalrenovering og innredning

Areal: 290m2

Les mer

Ferdigstilt: 2003

Oppdragsgiver: Privat byggherre

Huset i Dagaliveien fra 1929 har i store trekk beholdt eksisterende planløsning. Eieren ønsket imidlertid et nytt uttrykk med tydelig definerte funksjoner og en streng, minimalistisk stil. Interiøret er delvis originalt i kontrast til den knappe detaljeringen av innredningene. Vi la stor vekt på å beholde flere karakteristiske detaljer - også noen fra tidligere ombygginger. Eksteriøret ble minst mulig endret.

Oppdragsgiverne er selv meget bevisste med klare føringer hva gjelder material- og fargevalg. Prosjektet innebar i stor grad prosjektering av tilpassede innredninger for plassutnyttelse og oppbevaring.