Leilighet, Frogner

Oppdrag: Ominnredning fellesrom

Areal: ca 75m2

Les mer

Ferdigstilt: 2011

Oppdragsgiver: Privat byggherre

Oppdraget bestod i å utarbeide en løsning med ulike funksjoner i en leilighet med tydelig, konseptuell planløsning. Vi gjennomførte uttegning, prisinnhenting og oppfølging av hele leveransen. Løsningen er skreddersydd til oppdragsgivers behov.
Faste innredninger er en sentral kompetanse for kontoret, der vi har flere faste kontakter for utførelse.