Referanseliste

Ambassader
1999     Ambassadørbolig i Berlin innredninger. Nybygg av arkitekt Stein Halvorsen
1997 Representasjonslokaler for ambassade i Dhaka
1997 Representasjonslokaler for ambassade i Colombo
1995 Representasjonslokaler for ambassade i Kiev. Ansvarlig arkitekt 4B v/Poppe
1993 Representasjonslokaler for ambassade i Riga

 

Bibliotek / Læringsresurssenter
2015  UiO, Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus - Revitalisert læringsmiljø, forprosjekt
2014-15   Nasjonalmuseet, nybygg Vestbanen. Bibliotekstudie og løsningsforslag, forprosjekt
2014 Statistisk Sentralbyrå, bibliotek i nybygg
2013 UiO, Norsk ordbok - Registrering av org. samling og mulighetsstudier for flytting til nye lokaler
2012 Nesodden Kommunesenter med ungdomsskole og bibliotek - BGO og Medplan Arkitekter
2012 UiO, Vilhelm Bjerknes Hus. Matematikk og naturfag bibliotek og læringssenter Dyrø og Moen Arkitekter
2011 UiO, PO-bygget, Georg Morgenstiernes hus. Totalrenovering i samarbeid med L2 arkitekter
2010 Bioforsk, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap AS, bibliotek
2005 BI Campus Nydalen, Oslo.  Bibliotek og læringsressurssenter + læringsmiljø. Nils Torp Arkitekter
2004 Universitetet i Oslo, Domus Nova. Juridisk Fakultet, bibliotek og læringsressurssenter
2003 UiO, Sophus Bugges Hus. Ominnredning til bibliotek og læringsressurssenter
2003 UiO, Eilert Sundts Hus. Ominnredning lesesaler
2001 BI Sandvika. Ominnredning av bibliotek til nytt læringsressurssenter

 

Boliger
2017        Enebolig, Frogner - Totalrenovering og faste innredninger (samarbeid med Bonaparte interiør)
2015      Enebolig, Skøyen - Renovering og innredning av hybel, barnerom og bad
2015 Leilighet, Eckersberggate - Totalrenovering og faste innredninger (samarbeid med Bonaparte interiør)
2015 Leilighet, Oscarsgate - Totalrenovering og faste innredninger (samarbeid med Bonaparte interiør)
2015 Leiligheter Albir, Spania - Totalinnredning
2014 Nesøya - innredning av nybygg enebolig i samarbeid med Ark. Tommie Wilhelmsen
2013 Holmenkollen enebolig - totalrenovering av kjøkken m.m
2013 Johannes Brunsgt. - totalrenovering baderom
2013 Skøyen enebolig - totalrenovering baderom, spesialtegnede møbler barnerom
2013 Skøyen enebolig - ombygging kjøkken og bad
2013 Sørenga - innredning av toppleilighet
2012 Trosterudveien - totalinnredning og spesialmøbler i nybygg enebolig
2012 Gausdal - totalrenovering av rekkehusleilighet
2011 Frogner Townhouse, totalinnredning
2011 Madserud Allè  enebolig- renovering av gang og kjøkken
2010 Bolig Ombygging Prinsessealleèn Mellbye Arkitekter
2010 Bolig Ombygging Prinsessealleèn Krokene/Refsum Arkitekter
2008 Bolig Ombygging Norberg Oker arkitekter
2009 Totalrenovering bolig Snarøya
2008 Ombygging av Schiøttsvei Bygdøy
2007 Leilighet, Pilestredet Park
2007 3 boliger Dortes vei Bygdøy, Arkitektdesign v/ Jan Lie
2006 Villaveien, baderom
2006 Bolig, nybygg Sundvolden i samarbeid med LPO Arkitektur & Design AS
2006 Ombygging enebolig Ingierstrand
2005 Ombygging av originalt sveitserhus, Oslo
2003 Gårdsanlegg Rømskog  Nybygg og rehabilitering  Div.A Arkitekter
2003 Dagaliveien  Oslo.  Totalrenovering
2003 Jac.Aalls gate Oslo.  Innredning av eksklusiv toppleilighet
2001 Nes  Bolighus på gårdsanlegg.  div.A Arkitekter
2001 Nesøya, Enebolig
2001 Inkognitogaten, Oslo.  Leilighet  totalrenovering
2001 Sorgenfrigaten, Oslo.  Leilighet  totalrenovering
1999 Haga, Larkollen.  Ominnredning av sveitservilla.  Totalrenovering
1999 Ålesund.  Innredning av privatbolig.  Arkitekt Per Johan Eriksen
1998 Privatbolig.  I samarbeid med Lund Hagem Arkitekter
1990 Østerås.  Privat leilighet i nybygg tegnet av ark. Derlick og Mugaas

 

Butikker/infosenter
2010      Museet for Samtidskunst - bokhandel
2009 Tanum Bokhandel Litteraturhuset
2009 Tanum Bokhandel Bogstadveien
2007 Tanum Bokhandel Flerkulturell bokhandel Sola Flyplass
2007 Tanum Bokhandel Torp
2006 Tanum bokhandel Grønland Bazar
2005 Tanum bokhandel, Oslo City
2005    Tanum bokhandel, Gardermoen
2003 Tanum bokhandel, CC-Vest, Oslo - Nyinnredning
2003 Tanum bokhandel, Bogstadveien - Nyinnredning
2003 Norges Røde Kors. Nytt infosenter og servicetorg
2002 Bokhandel og café, Oslo City- Nyinnredning
2002 Tanum bokhandel, Karl Johan - Ombygging
2000 NSB Nationaltheaterets stasjon, Oslo. Nytt billettsalg. I samarb. m/NSB Arkitektkontor
1998 NSB Sentralbanestasjonen, Oslo. Nytt billettsalg
1998 NSB Oslo S. Nytt billettsalg. Skranke. I samarbeid med NSB Arkitektkontor
1997 Stortingets informasjonssenter. Innredning

 

Museer og utstillinger
2014-15    Nasjonalmuseet, nybygg Vestbanen. Forprosjekt og kostnadsoverslag brukerutstyr
2013 Nasjonalmuseet, nybygg Vestbanen. Rådgiver adm.avdelingen
2013 Nasjonalmuseet, nybygg Vestbanen. Rådgiver kostnadsoverslag brukerutstyr
2012 Nasjonalmuseet, nybygg Vestbanen. Rådgiver faste innredninger, kostnadsoverslag. Kleihues+Schuwerk
2012 Munch-museet Tøyen. Ominnredning vestibyle og kafè
2012 Østfoldmuseene Trollull fellesmagasin. Magasininnredninger, deltakelse i innkjøpsforespørsel
2012 Nasjonalmuseet, Museet for Samtidskunst, oppussing kafè
2011 Norske Bergverksmuseum Kongsberg. Konkurranse med Lund Hagem Arkitekter
2011 Nordea museum. Utredning for museumsgjenstander til nybygg
2011 Nasjonalmuseet, Museet for Samtidskunst. Nyinnredning bokhandel
2009 Litteraturhuset. Nyinnredning bokhandel
2003 Kunstindustrimuseet i Oslo. Spesielle utstillingsrom for glass, sølv og tekstil 3. etg.
2003 Jugendstilsenteret Ålesund, totalrenovering (se også under rehabilitering)
2001 Galleri Voss Utstilling og salgsområde

 

Hotell og restauranter
2012      Pellestova Hafjell. Innredning peisestue i nytt tilbygg
2001 Sundvolden Hotell. Nybygg. I samarbeid med ark. Torstein Ramberg
1996 Bølgen & Moi, Høvikodden. Ominnredning av restaurant
1995    Jotunheimen Fjellstue. Innredning fase 1 og 2. Lund Hagem Arkitekter, mindre arbeider
1994 Norsk Folkemuseum. Kafé i "Stortingets hus". I samarbeid med Archus Ark
1990 Restaurant og caféteater på Slurpen i Oslo

 

Hytter
2014     Leilighet Kvitfjell, Innredninger - utvidelse
2012   Hytte Jonsøya. Innredning nybygg i samarbeid med Ark. Janicke Jebsen Vinje
2010 Hytte Geilo. Innredning i samerbeid med Lund Hagem Arkitekter
2008 Hytte Eggedal
2007 Hytte Sandefjord
2005 Hytte Hvaler, SG – arkitekter Nybygg
2004 Hytte Geilo, utvidelse Totalinnredning
2003 Ny hytte Geilo. Arkitekt Eivind Eriksen
2003 Hytte Geilo.
2001 Hafjell, leilighet
1999 Norefjell. Ombygging av leilighet
1999 Kvitfjell. Nytt hytteanlegg. I samarbeid med div.A Arkitekter
1998 Sommerhus Hankø. Nybygg. I samarbeid med div.A Arkitekter
1997 DNT - Den Norske Turistforening. Håndbok for innredning av hytteanleggene
1993 Bjerkøya. Ombygging av privat hytte

 

Institusjoner
2013 Bredtveit Fengsel. Mindre engasjement
2010 Halden Fengsel. HLM Arkitektur og Erik Møller Arkitekter
2002-03 Røros Rehabiliteringssenter. LHL arkitekter
2001 Vinderen Bo- og servicesenter, Oslo. I samarbeid med div.A Arkitekter
1999 Psykiatrisk ungdomsklinikk, Tønsberg. Nybygg. Innredningsarbeider
1998 Rikshospitalet, Oslo. 8 barnehager. Forprosjekt. I samarb. med div.A Arkitekter

 

Kirker
1988       St.Magnus Katolske Kirke, Lillestrøm. Nybygg. I samarbeid med Lund & Slaatto Ark
1988 Oslo Domkirke, ombygging av Krypten. I samarbeid med Lund & Slaatto Ark
1979 Eidsvåg Kapell, Bergen. Protestantisk kirke. Nybygg. I samarb. med Lund & Slaatto Ark

  

Kontor/Styrerom
2016        Nasjonalmuseet Arkitektur, akustiske tiltak
2016 Stensersen Chartering, innredninger
2015 Komplett bank, profilering og div. innredninger
2014 AFP Vollsveien, Innredning av nye kontorer
2014 SSB - Statistisk sentralbyrå. Nytt kontorbygg, rehabilitering og nybygg. SJ-arkitekter
2013 Nasjonalmuseet hovedadm., Kristian Augustsgt. 23, supplerende arbeider, akustikk mm.
2013 DnB. Ominnredning kantiner
2013 Akershus festning, bygning 58. Assistanse møbleringsplaner og interiør. Dyrvik Arkitekter
2013 Unio. Ombygging av styrerom
2011 Entra Eiendom. Totalombygging av egne kontorer
2011 Odin Forvaltning - Helsinki
2010 KLP Nytt bygg Bjørvika S+J Arkitekter AS
2010 Bioforsk, Universitetet for Miljø- og biovitenskap, Ås. Innredning. Kristin Jarmund Arkitekter
2009 Odin Forvaltning ombygging kontorbygg Vika
2009 Triplan AS, Tønsberg. Ombygging av kontorlokaler
2008 Aker AS, konsernledelse, ombygginger / utvidelse, Aker brygge
2008 Florø politistasjon, Ark. Stein Halvorsen AS
2007 Follo politistasjon Ark. Stein Halvorsen AS
2007 Selmer, Bryn, innredning ledelseskontor
2007 PWC Nytt hovedsete i Bjørvika for OSU i samarbeid med Arkitektene as
2005 Viken skog m/ Stein Halvorsen, kontorbygg
2004 Aker hovedkontor, Aker brygge, Oslo. Ombygginger
2003 NAF, Oslo. Nytt hovedkontor. Innredninger. Utførende ark. Lof Arkitekter
2001 Syscom, Sørkedalsveien 6, Oslo. Egne kontorer
2001 Andenæs Eiendom, Sandvika. Nytt hovedsete
2000-01 KPMG, Majorstuen, Oslo. Nytt hovedsete i tidligere Philipsbygget
2000 Aker, Oslo. Utvidelse av hovedkontor på Aker Brygge
2000 NSB Drammen. Innredning av nytt togledertårn
1999 Carnegie Fondsforvaltning. Nytt hovedkontor Aker brygge
1999 Telenor, Tyholt. Arealdisponering og kontorutforming. I samarb. m/ Arcasa Arkitekter
1999 Aker Maritim, Lilleakerveien 8, Oslo. Ledelsesfløy
1999 Telenor. Utredning om ”Fremtidens arbeidsplass”. Håndbok
1998 Deminex, Sjølyst Atrium, Oslo. Nytt hovedsete
1998 AFF Teamløsninger, Vika Atrium, Oslo. Hovedkontor
1998 Kreditkassen, Colosseum Park, Oslo. Teamløsninger for ca 1500 arbeidsplasser
1998 JBR-reklamebyrå, Sommerogt. 13-15, Oslo. Eiendomsspar, Mellbye + Dark Arkitekter
1997 Hydro, Bergen, avd. Oseberg. Pilotprosjekt med teamarbeidsplasser
1997 Kreditbanken, Ålesund. Nyinnredning. I samarbeid med ark. Odd Slyngstad
1997 World Wildlife Fund, Geneve. Mindre arbeider for Åke Larsson Constructions
1997 Aker RGI, Oslo. Nytt hovedsete i tidligere lokaler for konsernledelsen i Aker
1997 Aker Maritim, Oslo. Ombygging til styrerom og lederkontor på Aker Brygge
1996 Arthur Andersen, Oslo. Nytt kontorbygg. Teamløsninger. Niels Torp AS Arkitekter
1996 Møller U.S. / Møller U.S. Import. Salgshall og kontorer. Dark Arkitekter
1996 Aker Engineering, Tjuvholmen, Oslo. Diverse ombygginger. Auditorium og kontorer
1996 JBR reklamebyrå, Parkveien, Oslo. Styrerom
1995 Stortinget. Generell rådgivning. Utarbeidelse av egen kontorserie
1995 RGI-gruppen, Aker Brygge, Oslo. Styrerom
1994 Schibsted konsernledelse. VG-bygget tegnet av Lund & Slaatto Ark
1994 Andenæs, Riddervolds gate, Oslo. Kontorlokaler. Nyinnredning
1994 TBL, Teknologibedriftenes Landsforbund. Styrerom
1992 Trykkeri i Tyskland. Resepsjonsareal
1992 Advokatkontor i Tyskland. Nybygg
1991 Gjensidige, Sollerud. Nybygg. I samarbeid med Petter Bogen Arkitektkontor
1989 Gerhard Heiberg, Aker Brygge, Oslo. Kontor.
1989 Aker A/S. Konsernledelse med styrerom. I samarb. med Petter Bogen Ark
1986 Norsk Hydro, Sandsli Bergen. Nybygg. I samarbeid med 4B Arkitekter

 

Offentlige bygg
2008-17 Universitetet i Oslo rammeavtale interiørtjenester
2013-15  Statsbygg rammeavtale interiørtjenester
2015 Tromsø politihus (Statsbygg), totalinnredning
2013 Rådhuskvartalet, Bodø. Konkurranse i samarbeide med Lund Hagem arkitekter
2012 Rådhuskvartalet Bodø. Mulighetsstudie Borealis Arkitekter
2012 Regjeringskvartalet R6 - 3. parts kontroll
2011 Klingenberg kino, mulighetsstudie for Oslo Kommune, omsorgsbygg
2009 Stortinget tjenesteleiligheter, utarbeidelse av rammeavtale
2008 Follo politistasjon. Ark. Stein Halvorsen AS
2008 Florø politistasjon. Ark. Stein Halvorsen AS
2000 Sametinget, Karasjok. Faste innredningsarbeider. I samarb. m/ ark. Stein Halvorsen
1996 Høyesterett (se under rehabilitering)
1994 Oslo Nye Tinghus. For Statsbygg. Østgaard Arkitekter
1987 Stavanger Kulturhus. Nybygg. I samarbeid med Lund & Slaatto Ark

 

Rehabilitering
2015 Det norske videnskaps-akademi, forprosjekt rehabilitering foredragssal
2014-15        UiO Domus Media og Professorboligen, sentrumsbygningene Karl Johans gate. Totalrehabilitering med C.F.Møller arkitekter
2012 Alfa Eiendom, Larvik. Totalrenovering av styreromsfløy i verneverdig bygg
2011 Klingenberg Kino. Utredning/skisseprosjekt vis a vis Byantikvaren for renovering av publikumsarealer
2007 Tøyen Hovedgård UIO representasjons I samarb. med Enerhaugen Arkitektkontor
2003 Jugendstilsenteret Apotekergården, Ålesund. Gruppe m/egen utstillingsarkitekt og konservator
1999 Ullevål Sykehus, Oslo. Oppussing av rom med originale fresker
1996 Høyesteretts Bygning for Statsbygg. Ombygging/oppussing. I samarb. m/ 4B arkitekter
1987 Stavanger kino. Oppussing. I samarbeid med Lund & Slaatto Ark
1986 Engebreth Cafe, Oslo. Rehabilitering. I samarbeid med Lund & Slaatto Ark
1984 Norges Bank, Oslo. Rehabilitering med representasjonsrom. I samarbeid med Lund & Slaatto Ark

 

Skoler/Høgskoler
2015     UiO Kristine Bonnevies hus. Nye studentarealer for biologi-instituttet
2014 UiO ZEB-bygget. Totalinnredning av kontorlokaler for Ceed SFF
2013 UiO Norsk ordbok. Registrering av samlingen og flytting
2013 UiO MultiLing. Totalinnredning av kontorfløy i Henrik Wergelands hus
2012 Forskningsparken. Nyinnredning av kontorer for administrasjonsledelse
2012 Nesodden kommunesenter med ungdomsskole og bibliotek. BGO og Medplan Arkitekter
2010 Bioforsk – Universitetet for Miljø- og biovitenskap i Ås -  Kristin Jarmund Arkitekter
2009 UiO Administrasjonsbygget 1 etg. Servicesenter for studenter
2008 UiO Gjesteforskerboliger for Universitetet
2008 UiO Astrofysikk. Totalrenovering
2007 UiO PA Munch. Studieplasser og fellesareal
2006 UiO Psykologisk Institutt. Totalinnredning. L2 Arkitekter
2005 BI Nydalen, fellesareal og bibliotek
2005 Høgskolen i Oslo P-56 Hovedadministrasjon
2005 Ringstabekk Ungdomsskole, Bærum; i samarbeid med div.A Arkitekter AS
2005 Kastellet skole, Oslo; i samarbeid med div.A Arkitekter AS
2003-04   Universitetet i Oslo, Diverse innredninger
2003 Høgskolen i Oslo, Pilestredet Park
2002 Norges Landbrukshøgskole. Mindre ombygginger 6 byggetrinn. Se under
2001 NMH, Schous plass, Oslo. Diverse innredninger, oppussinger
2001 Høgskolen i Agder, Gimlemoen. I samarbeid med Lunde og Løvseth Arkitekter
2000 Greveskogen videregående skole, Vestby Deloppdrag
1992-98 Høgskolen i Oslo. Byggetrinn 1,2,3,4 og 5. I samarbeid med 4B Arkitekter
1992 Universitetet i Oslo. Administrasjonsfløyen. Ideskisser til ombygging
1989 BI, Sandvika. Nybygg. I samarbeid med ark. Borgen & Bing Lorentzen
1978 Politiskolen, Oslo. Nybygg og rehabilitering, Oslo. I samarbeid med Lund & Slaatto Ark  Ark
1986 Norges Bank, Oslo. Nybygg. I samarbeid med Lund&Slaatto
1985 Kredittkassens adm.bygg, Lillehammer. Nybygg. I samarbeid med Lund & Slaatto Ark
1980 Ingeniørenes Hus, Oslo. Nybygg og rehabilitering. I samarbeid med Lund & Slaatto Ark

 

Spesial-design
I prod.                Produksjon Skoleserie VEX
I prod.      Møbelserie Rut-X, Skin-X og Lak-X for Vatne i samarb. m/Trine Rosenberg
I prod.      Div. lamper for Boréns, Sverige
Spes.prod.      Utvendig stolpearmatur
I prod.      Serie 1070 for Nesjestranda Møbelfabrikk
Spes.prod.      Div. spesialinnredninger for Nesjestranda Møbelfabrikk
I prod. Italia      Stol Sesesong
Spes.prod.      Staffeli-99
Spes.prod.      "Forbilde i stol" ("objekt") i samarb. m/ billedkunstner Lykke Frydenlund)
I prod.      Møbelstoffserier for Sellgren
Spes.prod.      Spesialstoff for Landheim fabrikker Spesialdesign av div. tepper
I prod.      Stol Ida for Sørlie Møbler AS
Spes.prod.      Stol for Stortingets foyer, omarbeidet 1070 til eget design
I prod.      Dommerstol for Nesjestranda Møbelfabrikk
I prod.      Aktørstol Oslo Tinghus ”Reni” for Sørlie Møbler AS
I prod.      Kontorserie for AS Frankering
I prod.      Serie Dress for Jarl Snekkerverksted
Spes.prod.      Nesje stol + skrivebord
I prod.      Stol Berlin, Nesjestranda Møbelfabrikk
Spes.prod.      Kontormøbler Nesjestranda Aker RGI
Spes.prod.      Stol til Ledaal representasjonslokaler i Stavanger