Miljøprofil

Beate Ellingsen AS er Miljøfyrtårnbedrift.

Miljøfyrtårn er en miljøsertifisering som er utviklet i Norge. Et Miljøfyrtårnsertifikat er dokumentasjon på at en virksomhet har innført miljøledelse og gjennomført interne miljøtiltak.

Vi har:

- Fastsatt miljømål for arbeidsmiljø og ytre miljø og etablert og samlet miljørutiner for innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp til luft og vann i HMS-/ internkontrollsystemet (IK).

- Oppnevnt miljøansvarlig.

- Gitt ansatte opplæring i grunnleggende miljøkunnskap, slik at alle kan delta i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet og gjøre driften mer miljøvennlig.

Vi evaluerer gjennomførte tiltak og fastsetter nye mål hvert år og utarbeider miljørapport for foregående år.

logo20081.jpg

Mer informasjon om Miljøfyrtårnsertifiseringen finnes på www.miljofyrtarn.no