Kompetanse

Beate Ellingsen AS har som overordnet fokus å legge vekt på forståelsen av prosjektenes arkitektoniske uttrykk og brukerens behov. Vi er et redskap for oppdragsgiver for å komme frem til funksjonelle og estetiske løsninger. Gjennom både privatinnredninger og offentlige oppdrag har vi opparbeidet en bred og allsidig erfaring i krysningspunktet mellom funksjon, estetikk og mennesker.

Vårt kontor har en grundig materialkunnskap gjennom arbeid med krevende detaljering og komplekse bygg. Vi har lang erfaring i å skape en estetisk og funksjonell helhet gjennom bevisst og konsekvent materialbruk.

Kontorets ansatte samarbeider tett og er opptatt av kompetansedeling underveis i prosjektene. Summen av våre ferdigheter og erfaringer gir den totale faglige styrke.

Offentlige bygg
Beate Ellingsen AS har lang erfaring med Statlige- og kommunale oppdragsgivere og således også rutiner med offentlige innkjøpsprosedyrer.

Rehabilitering
Kontoret har bred erfaring i rehabiliteringsprosjekter med fokus på stilhistorisk tilpasset utforming. Dette gjelder for representasjonslokaler for UiO på Tøyen Hovedgård, Domus Media på Karl Johan, Det norske vitenskapsakademi m. fl.  I den senere tid er det også oppgaver for vernede bygg helt opp til 1990-tallet, som Universitetsbiblioteket på Blindern. 

Skoler, høyskoler og bibliotek
Gjennom hele kontorets praksistid har undervisningsbygg stått sentralt. Vi har vært involvert i flere biblioteksinnredninger med spesiell vekt på læringsressurssentre som den nye arenaen for møte mellom ulike informasjonskilder og nye arbeidsformer.

Design av spesialprodukter
I mange prosjekter, både offentlige og private, jobber vi med design av spesialtilpasset innredning. Kontoret har ved flere anledninger tegnet og utviklet standardmøbler og produkter hvorav flere produkter er i produksjon.

Privatinnredning og fritidseiendommer
Kontoret har til enhver tid vært engasjert i små og store privatinnredninger i form av boliger og fritidseiendommer. Dette gir en egen tetthet med mennesker og fag som vi stadig finner mye glede i å utforme. Etter mange års erfaring har vi opparbeidet gode kontakter med håndverkere som er i likhet med oss er opptatt av estetikk og funksjonalitet.  Dette samarbeidet gir vakre løsninger med egenart i et hvert prosjekt.

Formelle rutiner og kostnadsoverslag
Vi har bred erfaring når det gjelder formelle rutiner for tilbudsregler, innstillinger, kontraheringer, kontraktsinngåelser mm gjennom arbeid med private og offentlige byggherrer.
Vi vektlegger kostnadsoverslag, sammensetning av innkjøpspakker, systematisering av inventarelementer, juridiske, funksjonelle og tekniske krav i forbindelse med alle typer tilbudsforespørsler.  Hensikten er å utnytte de bevilgede midlene maksimalt.

 

Dataverktøy
Operativsystem Windows
Tekstbehandling Office
Presentasjon Adobe Creative Suite
Tilrettelegging Cox Oslo AS
Tegneprogram

AutoCAD

Revit

Sketchup

3ds Max

ArchiCad

Koordinering BIM Flerfaglig samhandling