Villa Grande - Senter for studier av Holocaust og livssynsminioriteter

Oppdrag: Mindre ominnredninger

Areal: 150 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2016

Arkitekt: -

Oppdragsgiver: HL-senteret

Vi arbeider med mindre ominnredninger på HL-senteret, særlig med fokus på arbeidsmiljø.