Fellesordningen for AFP

Oppdrag: Renovering og innredning

Areal: ca 650 m2

Les mer

Ferdigstilt: 2014

Arkitekt: Sindre Hakstad Siv Ark. MNAL

Oppdragsgiver: AFP

Fellesordningen for AFP har flyttet fra Oslo sentrum til nyoppussede lokaler på Lysaker. Vi bistod med en helhet for interiørene med vekt på trivsel, funksjonalitet og identitet.

Arealet i 3etg i Oracle-bygget er fordelt på cellekontor og team-arbeidsplasser, flerbruksrom og sosiale møteplasser.   
Oppdraget har vært gjennomført i nært samarbeid med prosjektgruppen i AFP og entreprenør Hande AS.

I første omgang var kontoret engasjert for å skape et inspirerende og helhetlig interiørkonsept, men underveis utviklet samarbeidet seg også til å involvere kvalitetssikring av arbeidsplasser og møterom, innkjøp av møbler og generell veiledning underveis i byggeprosjektet.